Aktuality - Byterm s.r.o Vranov n/T

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality

Ponúkame
NOVINKA - NAVÝŠENIE CENY TEPLA 


Zvýšenie ceny tepelnej energie - vlastníci bytov čo Vy na to ? 

Bukóza Energo , a. s. postúpila práva a povinností zo zmlúv o tepelnej službe firme Team ENERGO SK s.r.o. 
Výsledok sa hneď dostavil vo forme navýšenia ceny za dodávku tepelnej energie : variabilná zložka bude vyššia o 14,7 % , fixná zložka bude vyššia o 2,7 % . 

Výsledná cena tepla v roku 2019 bude vyššia o 10,1 %. 

V dôsledku tohto navýšenia ceny, bude nutné navýšiť aj mesačné zálohové platby pre jednotlivých vlastníkov bytov a NP .

1.jún 2017
Vyúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním za rok 2016
V zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov má byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka doručené ročné vyúčtovanie nákladov za predchádzajúci rok . Spoločnosť Byterm Vranov N.T. s. r. o, v stanovenom termíne doručila vyúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním za rok 2016 do 2000 bytov.
Podrobné vyúčtovanie obsahuje údaje o nákladoch a rozpočítavaní množstva dodaného tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody v zmysle vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 Z.z. , v platnom znení vyhlášky MH č.240/2016 Z.z., ďalej údaje o studenej vode, zrážkovej vode, elektrickej energii spoločných priestorov , o výťahoch , poistení, a ostatných službách spojených s bývaním.
Preplatky z vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním budú vyplatené po uplynutí reklamačnej doby , v termíne do 14.7.2017.
Prípadný nedoplatok je nutné uhradiť v 30 – dňovej lehote vkladom na účet príslušného SVB, ktorý je uvedený na vyúčtovaní .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  • POZOR - Tenisové kurty už v prevádzke  denne od 9.00 – do 20.00 hod.

Cenník
do 13.00 hod. – 2.- EUR/ kurt
po 13 hod – 5.- EUR/kurt.


  • 8. máj 2014 - Tenisový turnaj - Zimnú halovú sezónu máme za sebou a pred nami je zahájenie antukovej sezóny. Túto sezónu sme začali ako už býva dobrým zvykom, 8.mája /štvrtok/  tradičným "prvomájový" turnajom vo štvorhrách  na tenisových dvorcoch TJ MASA.


Spoločnosť BYTERM Vranov n.T s.r.o
v plánovanom termíne vyexpedovala vyučtovanie nákladov za služby spojené s bývaním za rok 2013


  • Preplatky z vyučtovania v termíne do 5. júla 2014


  • Návody, riešenia a skúsenosti pri správe bytových domov (viac...)    

  • V súťaži najlepšie obnovený bytový dom Vranovčania obsadili 2.miesto.

(viac...)


  • Najlepšie obnovený dom 2009 - Určite veľmi zaujímavou súťažou, ktorá bola vyhlásená: Združením pre podporu obnovy bytových domov, Vydavateľstvom odborných časopisov (V.O.Č. SLOVAKIA s. r. o.) a PSS je 2. ročník súťaže "Najlepšie obnovený bytový dom 2009".  

(viac...)  • Úprava cien permanentiek na tenisové kurty

viac...
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky