Byterm s.r.o Vranov n/T - Správa nehnuteľnosti - Byterm s.r.o Vranov n/T

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Byterm s.r.o Vranov n/T - Správa nehnuteľnosti

Naša spoločnosť sa môže pochváliť mnohými zrealizovanými investičnými činnosťami na spravovaných obytných domoch. V spolupráci s jednotlivými spoločenstvami vlastníkov bytov a NP, finančnými inštitúciami  a dodávateľskými firmami,  sa podieľame  na obnove obytných domov.  Jedná sa najmä o odstraňovanie systémových porúch,  zatepľovanie obytných  domov , rekonštrukcie striech, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmenu rozvodov ÚK, vody a plynu, výmenu okien, výmenu dvier, vymurovanie schodísk, výstavbu kotolní , montáž slnečných kolektorov a mnoho iných činnosti. Spoločenstvám vlastníkom pomáhame zabezpečiť finančné krytie nákladov, výber dodávateľa prác ,zabezpečujeme inžinierskú činnosť, stavebný dozor a všetky ostatné úkony spojené s jednotlivými prácami.

Sídlo firmy Byterm s.r.o

Nízkotlakové teplovodné kotolne na plynné palivo, s núteným obehom a uzavretým systémom ÚK , sú umiestnené v samostatných miestnostiach v technickom suteréne jednotlivých obytných domov. Tieto domy boli zásobované teplom a teplou vodou z centrálnych kotolní. Naš spoločnosť zabezpečila na základe zmluvy o dielo vypracovanie projektovej dokumentáciu a následnú realizáciu výstavby plynových kotolní. Vybudovaním  blokových kotolní došlo k modernizácii technologických zariadení, hospodárnej prevádzke, úsporám energií, zavedeniu aického systému riadenia, čím sa zvýšil komfort v dodávke tepla a teplej vody. 

V týchto kotolniach sú moderné, vysoko výkonné kotly firmy Hoval, Wiessmann alebo Protherm, poskytujúce vysoký štandard kvality, odrážajúci sa v prevádzkovej spoľahlivosti, v energetických úsporách, ochrane životného prostredia a komfortnej obsluhe. Vo vykurovaní pokrokovú techniku dnes predstavuje kondenzačná technika , pri ktorej dochádza k intenzívnému využitiu tepla obsiahnutého v spalinách , ktoré sa silno vychladia a skondenzujú namiesto toho, aby sa bez úžitku vypúšťali cez komín. Takéto kondenzačné kotly sú  v deviatich kotolniach. Všetky kotolne sú vybavené riadicim systémom, sú plnoaické a vyžadujú si len občasnú obsluhu.

V dnešnej dobe majú zelenú obnoviteľné zdroje energie .Šetria nielen naše spoločné životné prostredie, ale aj peňaženku svojho majiteľa. Solárna energia nič nestojí, preto sme aj my navrhli a zrealizovali umiestnenie slnečných kolektorov na dvoch obytných domoch , na podporu prípravy teplej úžitkovej vody. Vzhľadom na dosiahnuté úspory sa aj ďalšie spoločenstvá vlastníkov rozhodli pre slnečné kolektory . V súčasnosti pre nich pripravujeme technickú  dokumentáciu .  


Naším cieľom je znižovanie nákladov pre konečných spotrebiteľov, ktoré súvisia so spotrebou energie a so znižovaním  prevádzkových nákladov. Zároveň vykonávame potrebnú údržbu  tepelných zariadení. Naše služby prispôsobujeme konkrétnym potrebám  zákazníka,aby sme  zabezpečili pohodlie  v ich príbytkoch: vykurovanie, dodávka teplej úžitkovej vody, správa a údržba tepelno-technických zariadení... Majiteľom a nájomníkom bytov garantujeme pohodlie a bezpečnosť, dodrživaním stanovených predpisov a noriem.

Sídlo firmy Byterm s.r.o
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky