Byterm s.r.o Vranov n/T - Ponúkame - Byterm s.r.o Vranov n/T

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Byterm s.r.o Vranov n/T - Ponúkame

Ponúkame
Finančné služby
 • návrh a spracovanie ročného rozpočtu

 • finančné správy a projekt

 • predpis, výber, evidencia a vyúčtovanie platieb

 • evidencia došlých faktúr , kontrola ich správnosti

 • vedenie komplexnej účtovnej evidencie

 • ročné vyúčtovanie záloh za služby spojené s užívaním bytov

 • iné finančné služby


viac...
Správa nehnuteľnosti
 • zabezpečenie vykonania revízii výťahov,elektrických a plynových rozvodov a zariadení, požiarnych hydrantov podľa platných noriem s následným odstraňovaním zistených  závad

 • vypracovanie individuálnéhoročného  plánu opráv a údržby domu , podľa potrieb a požiadaviek  vlastníkov domu

 • údržba a opravy spoločných častí , zariadení a príslušenstva domu

 • poistenie domu

 • opravy v bytoch na požiadanie , vodoinštalačné práce, opravy ÚK , opravy elekktroinštalácie a plynových zariadení, maliarske práce ...

 • opravy zatekajúcich striech

 • posúdenie budovy z hľadiska tepelných strát

 • inžinierska činnosť pri výstavbe kotolní, realizácia výstavby

 • inžinierská činnosť pri zatepľovaní domu a iných činnostiach

 • iné služby


viac....

Administratívne služby
 • uzatváranie zmlúv s dodávateľmi energií a služieb, spojených s bývaním

 • poistenie majetku

 • komunikácia s vlastníkmi bytov

 • sprostredkovanie všetkých služieb týkajúcich sa bývania

 • právna ochrana a poradenstvo v predmete správy


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky