opravy budov - Byterm s.r.o Vranov n/T

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

opravy budov

Obytný dom 1211 ( odstránenie systémových porúch , zaateplenie , výmena rozvodov ÚK, TÚV a SV, plynu,výmena okien

Obytný dom 1057 ( odstránenie systémových porúch - loggie, zateplenie domu, rekonštrukcia strechy, vymurovanie schodísk, výmenaokien a vchodových dverí ) -
po úpravach

Obytný dom 1057 pred úpravami

Obytný dom O/8 ( vybudovanie vlastnej kotolne, osadenie slnečných kolektorov, vymurovanie schodiska s výmenou okien, vybudovanie rampy , náter fasády )

Obytný dom P/9- výmena dverí
Obytný dom 971 - výmena dverí

Oprava striech , Sídlisko I.

Výstavba domových kotolní

Obytný dom 1223 ( systémové poruchy)
Výmena rozvodov
Obytný dom 1322 - loggie , fasáda
Obytný dom 1322 - loggie , fasáda
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky