solárne kolektory - Byterm s.r.o Vranov n/T

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

solárne kolektory

Ponúkame montáž solárnej techniky značiek Viessmann a Buderus.

Od 20.4.2009 Ministerstvo hospodárstva SR poskytuje dotáciu na slnečné kolektory a kotly na biomasu pre domácnosti.


Solárne systémy sú podporované dotáciou 200 EUR na 1 m2 až do 800 EUR, každý ďalší m2 je dotovaný sumou 50 EUR. Biomasové kotly (splyňovacie s účinnosťou vyššou ako 84 %) sú podporované dotáciou 30 % z ceny kotla, maximálne 1000 EUR.

Dotáciu môžu získať aj bytové domy a to vo výške 200 EUR za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome. Najvyššia dotácia je v rozsahu najviac 3 m2 na každý byt v bytovom dome.


Ak máte záujem o kúpu a montáž dotovaných kolektorov a kotlov kontaktujte firmu Byterm s.r.o, ktorá ponúka aj vybavenie administratívnych úkonov potrebných na získanie dotácie.

Solárne kolektory je možné využiť na:

  • prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV)

  • prikurovanie budov

  • ohrev vody v bazénoch

  • priemyselné teplo


Najčastejšou možnosťou využitia solárnych kolektorov je ohrev vody. Prevádzka solárnych kolektorov je možná počas celého roka, a dokáže pokryť 50 až 60% ročnej spotreby energie. Solárne kolektory je možné použiť aj na vykurovanie bazénu alebo na dokurovanie vykurovacieho systému.

1,5 m2 plochy teplovodného kolektoru na osobu pokryje ročne viac než polovicu spotreby energie potrebnej na ohrev vody.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky