Grant SLOVSEFF od EBRD - Byterm s.r.o Vranov n/T

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Grant SLOVSEFF od EBRD

Grant Slovseff II sa začína poskytovať od marca 2010 s rozpočtom 90 miliónov EUR. Bytové domy majú možnosť získať až 15% dotáciu z výšky úveru. V prípade záujmu o ďalšie informácie nás môžete kontaktovať.

Žiadateľ najrpv musí podať žiadosť o úver v jednej zo spolupracujúcich bánk a po preukázaní, že realizáciou projektu sa dosiahlo zníženie spotreby energie minimálne o 25%, bude žiadateľovi poskytnutý grant vo výške 15%. Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité na splatenie časti úveru alebo na realizáciu ďalších prác.

Názov grantu je SLOVSEFF – Slovak Energy Efficiency Financing Framework

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR spustila úverovú linku na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov na Slovensku pre 3 hlavné oblasti:
1. Energetická efektívnosť v priemysle
2. Obnoviteľné zdroje energie
3. Bytový sektor

Bytový sektor kde patria bytové spoločenstvá alebo bytové správcovské spoločnosti, môže získať grant vo výške 15% úveru. Podmienka získania grantu je dosiahnutie úrovne energetickej úspory minimálne 25%.

Vhodné projekty na ktoré je možné finačné prostriedky použiť sú zlepšenie tepelnej ochrany budov čiže zatepľovanie, výmena okien, výmena vykurovacích telies, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, inštalácia obnoviteľných zdrojov energie, ekvitermická regulácia, domová kompaktná odovzdávacia stanica.

Garanti projektu:
Ministerstvo hospodárstva SR
Európska banka pre obnovu a rozvoj

Grant: prostriedky Medzinárodného fondu na podporu odstavenia Jaslovských Bohuníc (BIDSF)

Grant Slovseff 2009

V roku 2009 bol Grant Slovseff poskytovaný vo výške 20% nákladov na projekt, ktorý znížil spotrebu energie minimálne o 15%. Grant mohli získať spoločenstvá vlastníkov bytov alebo správcovia bytových domov.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky