úver zo ŠFRB - Byterm s.r.o Vranov n/T

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

úver zo ŠFRB

Spoločnosť Byterm s.r.o poskytuje v rámci svojich služieb aj zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov súvisiacich s podaním žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

ŠFRB ponúka záujemcom o obnovu bytových domov úver vrámci vládneho programu zatepľovania.

Podpora pre uskutočnenie projektov sa realizuje formou zvýhodnených úverov s lehotou splatnosti 15 rokov a nulovou úrokovou sadzbou. Úver je možné poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov stavby, najviac však
a) 50 eur/m2 zateplenej plochy pri rodinnom dome
b) 80 eur/m2 zateplenej plochy pri bytovom dome

K žiadosti je potrebné vypracovať projekt obnovy a zabezpečiť ďalšie odborné posudky. Kompletný servis poskytuje firma Byterm s.r.o.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky